کمک مالی به خیریه

نیکوکاران و خیرین گرامی با مشارکت مالی در تامین نیازهای فرزندان تحت پوشش مرکز شبانه روزی خیریه سهیم خواهند بود و کمک های مالی در راستای نگهداری فرزندان (اعم از خوراک، پوشاک، اسکان و … ) و آموزش و پرورش آنها (اعم از امور تربیتی، فرهنگی و … ) هزینه می گردد. گفتنی است هر ساله حسابرسی هزینه کرد و درامد های خیریه تهیه و به مراجع ذی صلاح ( سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان بهزیستی کشور ) ارسال خواهد شد و در صورت علاقمندی خیرین در دفتر مرکزی خیریه قابل مشاهده و ملاحظه می باشد.