حضور ایتام موسسه خیریه و نیکوکاری زنجیره مهر ماندگار در مراسم تعزیه خوانی حضرت سید الشهداء(ع)